www.kmdahl.no/
Totalleverandør og samarbeidspartner av varer og tjenester
Svømmebaseng - Vann og avløp - Industri
Torsdag 22.08.2019

Bassengkurs i bassengdrift og vannbehandling.

Bassengkurs i bassengdrift og vannbehandling.

 

Grunnkurs (1 dag)

Kurset omhandler gjennomgang av forskriftene for basseng, god Internkontroll, vannbehandling, samt drift og vedlikehold av renseteknisk anlegg for basseng. Dypere teknisk forståelse for bassengdrift.

 

Videregående kurs. (2 dager)

Gir deltakerne dypere kunnskap og forståelse om ulike komponenter og dets samspill i bassengteknisk drift. Samt kunnskap om dimensjonering og optimering for bedre økonomisk drift. Innholdet vil være som følgende, beregning av kapasitet, mekanisk og kjemisk rensing - praktisk drift, filterkonstruksjon, kjemikaliehåndtering, system for måling av vannbalanse myndighetskravene, optimering av teknikk, ny teknikk/ENØK.

 

Les merKontakt: info@prominent.no
Vi ser til helheten Alt for vannbehandling og kjemikaliehåndtering

ProMinent Norge AS er medlem i Norsk Bassengbadteknisk Forening!

Godkjent foretak av ansvarsrett.


For informasjon eller spørsmål ta kontakt med oss på:
info@prominent.no | tlf: 77 18 97 00 | fax: 77 18 97 01